ENGLISHvisitPRESOV.com

prevínili sme ...

... 30 rokov!

MÚZEUM VÍN

Home    História    MUVINA  Majstrovstvá SR  Fotogaléria  Klub  Kontakt


MUVINA - medzinárodná prehliadka vín

Múzeum vín Jednou z prestížnych aktivít múzea je každoročné organizovanie súťažnej prehliadky vín Muvina, ktorá sa stala pre výrobcov vína jednou z najdôveryhodnejších prehliadok. Prichádzajú vína z celého sveta, pozývajú sa odborníci - enológovia z rôznych štátov sveta, aby degustovali vína a ocenili ich medailami. Hodnotí sa 100 bodovým systémom, ktorý doporučuje Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (O.I.V.) so sídlom v Paríži pre medzinárodné konkurzy. Do súťaže je možné prihlásiť vína všetkých kategórií - vína biele, ružové a červené, vína šumivé, likérové, ako aj vína "spod kožky". Už niekoľko rokov sa súťaž koná pod patronátom O.I.V., čo jej určite pridáva na prestíži. Hlavne pre domácich výrobcov tak existuje vynikajúca možnosť konfrontácie svojich kvalít s absolútnou svetovou špičkou.

Začiatkom každého roka začínajú prípravy na nový ročník rozposielaním prihlášok so štatútom k jednotlivým výrobcom. Tí môžu do konca mája prihlásiť svoje vína na našej adrese a po zaplatení štartovného poplatku sú vína zaradené do konkurzu, ktorý sa vždy koná v priebehu júna. Po ukončení konkurzu a vyhodnotení výsledkov sa pripravujú medaily a diplomy pre úspešných výrobcov. V priebehu septembra sa koná slávnostný večer s odovzdávaním cien víťazom. Súčasťou tohto večera je každoročne aukcia víťazných vín.


Dovoľte požiadať Vás o prihlásenie Vašich vín na 29. ročník medzinárodnej prehliadky vín MUVINA 2024, ktorej konkurz sa uskutoční v dňoch 13.- 14. júna 2024 za účasti medzinárodne uznávaných enológov.